Stavebné práce v zahraničí a DPH

Otázka: Slovenská spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH fakturuje obkladanie dlažby na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v Rusku. Jej odberateľom – teda zákazníkom je spoločnosť z Poľska, ktorá má pridelené poľské IČ DPH. Ako fakturuje slovenská spoločnosť tieto služby poľskej spoločnosti z pohľadu DPH?

Legislatíva:

  • 16 ods. 1 zákona o DPH: Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza,
  • článok 31a ods. 2 písm. k) VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011 – medzi poskytovanie služieb súvisiacich s nehnuteľným majetok patrí: údržba, rekonštrukcia a oprava budovy alebo jej častí vrátane prác ako čistenie, obkladanie, tapetovanie a pokladanie parkiet.

Odpoveď:

Miesto dodania týchto služieb (obkladania dlažieb) je v krajine, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Keďže nehnuteľnosť sa nachádza v Rusku, tak fakturácia týchto služieb nepodlieha slovenskej DPH. Slovenská spoločnosť vystaví faktúru poľskému odberateľovi bez DPH a táto faktúra nevstupuje do daňového priznania, ani do súhrnného výkazu a ani do kontrolného výkazu.

 

Dátum vypracovania: 16.02.2023