Podvojné účtovníctvo pre Senec, Bratislavu a okolie

Vedenie podvojného účtovníctva

Kompletné vedenie účtovníctva s dôrazom na správnu evidenciu a dodržanie všetkých účtovníckych a daňových pravidiel.

Čo je podvojné účtovníctvo?

Podvojné účtovníctvo je systém účtovania, v ktorom sa každá finančná transakcia zaznamenáva dvakrát – raz na účet debetový a raz na účet kreditný. Každý účet v podvojnom účtovníctve je párovaný s protiúčtom, pričom debetná strana znamená príjem alebo náklady, zatiaľ čo kreditná strana znamená výdavky alebo príjmy.

Tento systém účtovania sa používa na sledovanie finančných tokov a poskytuje prehľad o stave finančných prostriedkov a zdrojov v podniku. Pomocou podvojného účtovníctva je tiež možné sledovať hospodárenie podniku, vytvárať finančné výkazy a zákonne platiť dane.

Podvojné účtovníctvo sa používa v rámci celého sveta a je považované za štandardnú metódu účtovania v oblasti finančného hospodárenia podnikov.

Aké služby ponúkame v rámci podvojného účtovníctva? 

Spracovanie účtovných dokladov
Evidencia dane z pridanej hodnoty
Vypracovanie daňových prinaní
Ročná účtovná závierka
Mesačný reporting
Vypracovanie priznania k dani z motorových vozidiel

Aká je cena za podvojné účtovníctvo?

Cenu balíčkov účtovných služieb nájdete v cenníku. V prípade, že potrebujete vypracovať cenovú ponuku na mieru vašej firme, kontaktujte nás.

Kde pôsobíme? Senec, Bratislava a okolie

Vyberte si z ponuky komplexných účtovníckych služieb, personalistiky a daňového poradenstva pre oblasti SenecBratislava a okolie. 

Mám záujem o podvojné účtovníctvo

Spokojní klienti sú pre nás najväčšou odmenou. Aj vy sa k nim môžete pridať.