Účtovníctvo, na ktoré sa Senec a Bratislava môžu spoľahnúť

Ing. Mária Grúbelová– Účtovníctvo a daňové poradenstvo pre Senec, Bratislavu a okolie

Maria Jelenčíková - Účtovníctvo pre Senec, Bratislavu a okolie

Odborný prístup a profesionalita

Klienti si môžu byť istí, že ich účtovníctvo bude spravované v súlade s najnovšími legislatívnymi požiadavkami.

Úspora Vášho času a nákladov

Nechajte účtovníctvo na odborníkov. Vďaka tomu sa budete môcť naplno sústrediť na rozvoj svojho podnikania.

Komplexné účtovné a daňové služby

Kompletný balík služieb vrátane účtovníctva, daní, mzdového účtovníctva a mnoho ďalších služieb.

Služby

Vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo

Ponúkame profesionálne spracovanie účtovníctva, miezd, daňových priznaní, DPH, evidencii majetku a priebežného poradenstva v oblasti optimalizácie daňovej záťaže klienta.

Uľahčujeme malým podnikateľom vedenie ich účtovníctva a pomáhame im plniť daňové a účtovnícke povinnosti.
Kompletné vedenie účtovníctva s dôrazom na správnu evidenciu a dodržanie všetkých účtovníckych a daňových pravidiel.
Komplexná pomoc pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným a zabezpečenie potrebných dokumentov a registrácií.
Priebežné daňové poradenstvo v oblasti správnej aplikácie postupov a predpisov. Zastupovanie klienta pri daňových kontrolách
Optimalizácia nákladov a nastavenie modelu zdaňovania. Odborná kontrola zdaňovacej schémy vypracovanej daňovníkom.
Podávanie daňových priznaní. Registrácia pre účely DPH. Zabezpečenie procesu vrátenia DPH zaplatenej v zahraničí.
Bratislava
Kde pôsobíme?

Účtovné služby pre Senec, Bratislavu a okolie

Ponúkame komplexné účtovnícke služby, personalistiku a daňové poradenstva pre oblasti Senec, Bratislava a okolie. Zároveň sa špecializujeme na spracovanie daňových priznaní, ročnej účtovnej závierky a ďalších účtovných služieb podľa požiadaviek klienta. 

“Dobré vedenie účtovníctva môže byť pre spoločnosť rovnako cenné ako dobrý manažment, pretože poskytuje dôležité informácie o finančnej situácii a výkonnosti podniku.”

– David Packard

Prečo zvoliť Taxguide

Najnovšie legislatívne požiadavky

Svoje vedomosti aktívne prehlbujem absolvovaním školení v oblasti účtovníctva, daňových zákonov a spracovania mzdy a personalistiky.

Odborné vzdelanie

Mám odborné vzdelanie v oblasti daňového poradenstva a som aktívnou členkou Slovenskej komory daňových poradcov s číslom osvedčenia 1265/2022. 

Aktívna členka SKDP

Som aktívnou členkou Slovenskej komory daňových poradcov s číslom osvedčenia 1265/2022.

Komunikácia online alebo osobne

 S klientmi komunikujem prevažne telefonicky, emailom alebo osobne v Bratislave a v Senci.

Ako spolupracujeme pri vedení účtovníctva?

Prevzatie účtovných dokumentov

Doklady doručíte osobne do našej kancelárie v okrese Senec, poštou alebo elektronicky.

Kontrola účtovných dokumentov

Skontrolujeme správnosť účtovných dokladov 

Účtovanie

Prevzaté doklady v termíne zaúčtujeme

Riziká

Upozorníme na možné účtovné a daňové riziká.

Daňové priznania

Vypracujeme a odošleme všetky potrebné dokumenty daňovému úradu

Reporting

Pravidelné zasielanie výsledku hospodárenia z Vášho účtovníctva

Mám záujem o vedenie účtovníctva

Spokojní klienti sú pre mňa najväčšou odmenou. Aj vy sa k nim môžete pridať.

Maria Jelenčíková - Účtovníctvo pre Senec, Bratislavu a okolie