Jednoduché účtovníctvo pre Senec, Bratislavu a okolie

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov (SZČO)

Uľahčujeme malým podnikateľom vedenie ich účtovníctva a pomáhame im plniť daňové a účtovnícke povinnosti.

Čo je jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo je forma účtovníctva, ktorá je vhodná pre fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré nepodliehajú povinnosti viesť podvojné účtovníctvo.

Pri jednoduchom účtovníctve sa evidujú len príjmy a výdavky, pričom sa nezaoberá komplexnými záznamami o aktívach a pasívach podniku. V porovnaní s podvojným účtovníctvom je jednoduché účtovníctvo menej náročné na administratívu a prehľadnejšie pre podnikateľa.

Aké služby ponúkame v rámci jednoduchého účtovníctva? 

Evidencia príjmov a výdavkov
Evidencia pohľadávok a záväzkov
Vedenie pokladničnej knihy
Evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku
Daňové priznania
Zostavenie účtovnej závierky

Aká je cena za jednoduché účtovníctvo?

Cenu balíčkov účtovných služieb nájdete v cenníku. V prípade, že potrebujete vypracovať cenovú ponuku na mieru vašej firme, kontaktujte nás.

Kde pôsobíme? Senec, Bratislava a okolie

Vyberte si z ponuky komplexných účtovníckych služieb, personalistiky a daňového poradenstva pre oblasti SenecBratislava a okolie. 

Mám záujem o jednoduché účtovníctvo

Spokojní klienti sú pre nás najväčšou odmenou. Aj vy sa k nim môžete pridať.