Medzinárodná preprava a DPH

Otázka: Autobusová spoločnosť (prepravca autobusu), ktorý je slovenským platcom DPH so sídlom na území Slovenska realizuje dovolenkový výlet zo Slovenska do Poľska  (Bratislava – Varšava– Bratislava). Odberateľom (zákazníkom) je slovenská spoločnosť, ktorá nie je platcom DPH. Autobusová spoločnosť vystaví faktúru za prepravu s DPH alebo bez DPH ?

Legislatíva:

  • 16 ods. 4 zákona o DPH: Miestom dodania dopravy osôb je miesto, kde sa doprava vykonáva, a ak sa vykonáva vo viac ako jednom štáte, považuje sa za vykonanú v týchto štátoch pomerne k prekonaným vzdialenostiam v týchto štátoch.
  • 46 ods. 2 zákona o DPH: Oslobodená od dane je doprava osôb na území tuzemska, ak ide o dopravu:
  1. z tuzemska do zahraničia,
  2. zo zahraničia do tuzemska,
  3. z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,
  4. medzi dvoma miestami v tuzemsku, ktorá tvorí súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy.

Odpoveď:

Na území Slovenska je táto preprava osôb oslobodená od DPH s pomerom počtu najazdených kilometrov na Slovensku. Napríklad, ak celková vzdialenosť vrátane spiatočnej cesty z Bratislavy do Varšavy je 1 500 km, z toho 600 km je na území Slovenska – tak táto vzdialenosť (600 km) bude fakturovaná bez DPH. Prejazdené kilometre na území Poľska sú predmetom DPH v danej krajine, čo znamená, že prepravca autobusu by sa mal informovať o svojich registračných povinnostiach v Poľsku.

Aj napriek tomu, že preprava osôb by v Poľsku bola oslobodená od DPH (rovnako ako na SR), môže vznikať prepravcovi registračná povinnosť v zmysle ich daňových predpisov.

Ďalej odporúčam pri vystavovaní faktúry rozčleniť prepravu osôb na dve položky podľa pomeru kilometrov v jednotlivých štátoch.